μεντελέβιο


μεντελέβιο
Χημικό στοιχείο με σύμβολο Md. Ανήκει στην δεύτερη υποομάδα της τρίτη ομάδας του περιοδικού συστήματος, στην οικογένεια των ακτινιδών. Έχει ατομικό αριθμό 101 και 14 ισότοπα, από τα οποία το σταθερότερο είναι το 258Md, με ατομικό βάρος 258 και ημιζωή 2 μηνών. Παρασκευάστηκε το 1955 στην Αμερική σε ελάχιστη ποσότητα, με βομβαρδισμό του ισοτόπου 253Es (αϊνστάνιο) με σωμάτια α (πυρήνες ηλίου)· το ισότοπο που παράχθηκε με αυτόν τον τρόπο ήταν το 256Md, με ημιζωή 76 λεπτά. Το μ. εμφανίζει μερικές αναλογίες με το τούλιο, είναι ραδιενεργό και έχει βραχύτατη ζωή. Ονομάστηκε μ. προς τιμήν του Ρώσου χημικού Μεντελέγεβ.
* * *
το
(χημ.-πυρην.) τεχνητό χημικό ραδιενεργό στοιχείο που ανήκει στη σειρά τών ακτινιδών και έχει ατομικό αριθμό 101 και σύμβολο Μd.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αϊνσταΐνιο — Χημικό στοιχείο με σύμβολο Es. Ανήκει στην τρίτη ομάδα του περιοδικού συστήματος και στην υποομάδα των ακτινιδών, με ατομικό αριθμό 99. Δέκα ισότοπα είναι γνωστά και όλα ραδιενεργά. Το πιο σταθερό είναι το α. 254, με ημιπερίοδο ζωής 480 ημερών.… …   Dictionary of Greek

  • ακτινίδες — Σειρά σπάνιων γαιών, που στο περιοδικό σύστημα ακολουθεί το ακτίνιο και από αυτό παίρνει την ονομασία της. Τα νέα στοιχεία, όλα ραδιενεργά, μερικά από τα οποία υπάρχουν στη φύση (θόριο, ουράνιο) και άλλα είναι προϊόντα του εργαστηρίου, είναι αυτά …   Dictionary of Greek

  • υπερουράνια στοιχεία — Χημικά στοιχεία με ατομικό αριθμό μεγαλύτερο του 92 (ο ατομικός αριθμός του ουράνιου), τα οποία κατέχουν τις θέσεις μετά το ουράνιο στο περιοδικό σύστημα των στοιχείων. Τα μέχρι σήμερα γνωστά ισότοπα των υπερουράνιων στοιχείων εμφανίζουν αστάθεια …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.